За нас


Тридесет години след падането на комунизма все още не сме оценили еднозначно този период от своята история. Основната причина – не пожелахме да се противопоставим открито на комунистическото си минало. Преобладаваща част от обществото не схвана комунистическото безвремие като резултат от собствената си политическа воля. Не осъзна своята вина. Фактите и цифрите за престъпленията на комунистическия режим, добре известни и многократно припомняни, не успяха да го инкриминират в обществената памет.

Многобройните живи свидетели също затрудниха постигането на единна оценка. За живелите това време консенсусът е ненужен. А вероятно и невъзможен: комунизмът не е само идеология, но и култура, и стил на обществено поведение, и драматичен дефицит на морални ценности, на ангажираност и на грижа за ближния. Все неща, които разделят, а не сближават паметта.

Но паметта на младите е несравнимо по-важна. Те, които не са живели това време, обикновено имат крайно мъгляви или напълно избледнели спомени от учебниците по история за него. Представите им за миналото повтарят оценката на родителите им или се формират на базата на днешната българска реалност. Поради тези и много други причини моралните и психологически аргументи, с които се осъждат престъпленията на комунизма, трудно достигат до тях. Те са или носталгично настроени, или индиферентни спрямо комунизма.

Затова вместо за хора и събития, решихме да им разкажем за няколко места на комунизма. При това да им разкажем по интересен за млади хора начин. Този разказ ни се струва и максимално обективен.

Подбрахме 9 места на паметта:

* Хотел „Славянска беседа“, ул. Славянска 3 – първият щаб на Народната милиция

* Арестантските килии на ДС (сега Държавна агенция Архиви) – Московска 5

* Мавзолея на Георги Димитров – пл. Княз Александър I

* Държавния съвет – Дондуков 2

* Партийния дом (сега Народно събрание 2) – Дондуков 1

* Катедралния храм Света Неделя – пл. Света Неделя

* ЦК на ДКМС – ъгъла на Калоян и Съборна

* Отечествения фронт – Витошка 18

* Паметника на жертвите на комунистическия режм – пл. България 1

Тези места на паметта представят държавната структура на Народна република България и нейните страховити пазители – Народната милиция и Държавна сигурност. Маркирали сме ги с червена звезда на самото място.  Чрез QR-кода, вграден в нея, всеки млад човек може да продължи своето пътешествие по картата на  сайта pametzautre.bg.

Само с минало не се живее. Но онези, които забравят своето минало, са обречени да го преживеят отново. Тежкият „труд на скръбта” е целителен за хората и народите.

Докато паметта се превърне в история.