Щаб на Народната милиция


(сега хотел “Славянска беседа”)

ул. „Славянска“ 3, София

През август 1944 г. с цел въоръжена охрана на стачките, митингите и демонстрациите Окръжният комитет на комунистическата партия в София създава оперативно бюро по охрана. Бюрото взима участие в държавния преврат през нощта на 9-и септември 1944 г., като подсигурява действията на военните за овладяване на Министерство на войната. До въоръжени стълкновения така и не се стига.

Оперативното бюро е въоръжена терористична организация, която извършва първите арести и саморазправи „в името на народа“. След болшевишкия преврат оперативното бюро се преустроява в Щаб на народната милиция. Членовете й, бивши партизани и криминални престъпници, се изживяват като „гвардейци на революцията“. Основна задача на новосформирания извънреден орган е издирването и предаването на „отявлени врагове“.

Щабът на народната милиция се настанява в сградата на „Славянска беседа“ на ул. „Раковски“.

Преди 9 септември 1944  хотелът е щаб на германските войски. След 9 септември 1944 в един от коридорите на хотела са преградени решетки-килии. В една от тях е генерал Петър Цанков, началник на Школата за запасни офицери (ШЗО). Милиционери счупват главата му с чук и хвърлят трупа му от петия етаж – уж се е самоубил.


Бъдешият комунистически диктатор, тогава подп. Тодор Живков, е главен инспектор в отдел Униформена милиция на Народната милиция от 1 октомври до 1 декември 1944 г. Двата месеца са му достатъчни, за да прочисти досието си на специален агент в отделение “А” на политическата полиция (Обществена безопасност), както и да се снабди с компрометиращи документи за влиятелни партийни функционери.

Така Живков осигурява стремителната си кариера, когато през декември 1944 „преминава на партийна работа“.