Отечествен фронт


(сега офис-център със заведения и магазини)

бул.„Витоша“ 18, София

Заедно с БКП Отечественият фронт е най-масовата и най-дълго съществувала организация в българската история. На 7 юли 1942 г. Георги Димитров обявява създаването му по радиостанция “Христо Ботев”. Във фронта се включват левите партии Политически кръг “Звено”, БЗНС “Пладне”, БСДП, Съюзът на кооперациите и Съюзът на народните читалища. На 9.9. 1944 се формира първото ОФ правителство начело с Кимион Георгиев от кръга „Звено“.

В периода 1944 – 1948 г. ОФ е „…продължителен всенароден боеви съюз на демократичните патриотични сили за довеждане докрай борбата срещу фашизма и за изграждане на нова, демократична и силна България…”

Вторият конгрес на ОФ превръща ОФ от партийна коалиция в единна обществено-политическа организация, която трябва да „мобилизира силите на българския народ в подкрепа на народната власт за осъществяване на нейните мероприятия и да упражнява обществен контрол върху нейните органи.” През 1955 г. и читалищата се вливат в ОФ. През 1957 г. Общонародният комитет зa българо-съветска дружба е учреден като част от ОФ. Организацията методично се масовизира.

Шестият конгрес на ОФ през 1967 г. приема поправки в Устава, според които „по същество член на ОФ може да стане всеки български граждани, който има избирателни права“. Така и става. През 1977 г. дейността и имуществото на Съюзите на македонските и тракийски културно-просветни дружества се прехвърля в ОФ. Пред 80-те години ОФ започва да се занимава и с опазване на околната среда и защитата на световния мир. През 1988 г. ръководството на ОФ обсъжда националната програма за борба със СПИН.

От януари до март 1990 г. ОФ участва със свои представители в Кръглата маса, която договаря прехода към демокрация в България. На 31 март 1990 г. ОФ спира да съществува и се трансформира в Отечествен съюз. Всеобхватната комунистическа организация отива в историята заедно с Българската комунистическа партия.

Сградата на Отечествения фронт се намираше на бул. „Витоша“ 18. От 1991 до 2004 г. там беше българската редакция на Радио „Свободна Европа“. До 2007 г. на партерния етаж се помещаваше Американският културен център. Сега е просто шестетажна жилищна сграда с магазини и заведения.

Заключителната реч на Георги Димитров пред II Конгрес на ОФ през 1948 можете да чуете тук.